Tự lượng sức mình

Làm thế nào để chọn nghề thích hợp với tính cách, khả năng và sở thích của mình nhằm mục đích cho tài trí và năng khiếu của mình được phát huy ? Đây là một vấn đề mà các bạn thất nghiệp cần tìm việc làm nên suy xét.

Có người bất kể bản thân có hợp với công việc đó hay không, chỉ vì lợi ích tạm thời mà cố giành lấy, rốt cuộc họ không những không phát huy được tài năng của mình, ngược lại còn có thể ôm hận cả đời trong khi đó cũng có thể mang lại những tổn thất không nên có cho đơn vị mình. Bởi thế, người thất nghiệp trong thời điểm tìm việc làm nên hiểu rõ tính cách, khả năng và sở thích của chính bản thân mình. Sau đó, căn cứ những yêu cầu của xã hội mà chọn cho mình một nghề thích hợp để bản thân có thể phát huy được. Phương pháp này gọi là cách “Tự nhận xét bản thân”.

Theo cách này, chủ yếu cần có một sự nhận xét tỉnh táo về đặc điểm của tính cách mình và chọn nghề nào phù hợp với bản thân mình. Một học giả nổi tiếng ở nước Mỹ thông qua việc nghiên cứu con người, ông đã chia con người làm 6 loại như sau:

1.Con người thực tế : Con người thực tế quen tìm mục tiêu và sáng lập mục tiêu. Họ thích sử dụng công cụ, máy móc họ dễ làm quen với con người và động vật, có thể thích ứng với tự nhiên khách quan và hoàn cảnh với nhiệm vụ cụ thể. Họ thích hợp với sự lao động của kỹ năng và các nghề như : nông nghiệp, công nghiệp và giao tiếp xã hội.
 
2.Con người xã hội : Con người xã hội quen với lựa chọn những công việc về mặt kỹ năng hay sự vận dụng mối quan hệ giữa người và người. Họ thích hợp với những công tác xã hội như : hỏi ý kiến, hòa giải, giáo dục và những công việc từ thiện.

3.Con người thông thường : Con người thông thường thì quen với việc chọn lấy những mục tiêu và nhiệm vụ theo truyền thống và được xã hội thừa nhận. Họ thích hợp trong việc xử lý các công việc cần nhiều tin tức rồi tiến hành hệ thống hoá chúng lại mỗi ngày. Họ có thể làm kế toán, các công việc từng loại trong cơ quan hay các công việc hành chánh.

4.Con người trí tuệ : Con người trí tuệ quen với việc lựa chọn môi trường sinh sống để tiến hành những công việc vận dụng trí tuệ, từ vựng, kí hiệu.v.v… Họ thích hợp với những công việc mang tính trừu tượng và sáng tạo. Họ phù hợp với nghề nghiên cứu khoa học, dạy học hoặc sáng tác.

5.Con người sự nghiệp : Con người sự nghiệp quen với lựa chọn những công việc cần có năng lượng cao, nhiệt tình cao. Những công việc đó phải mang tính khai thác và nhiệm vụ có tác dụng mấu chốt, thúc đẩy. Họ thích hợp với việc ra lệnh chỉ huy và quản lý người khác hay các công việc quản lý, tổ chức, ngoại giao, chính trị v.v…

6.Con người nghệ thuật : Con người nghệ thuật quen với việc vận dụng tình cảm, trực giác và sức tưởng tượng nhằm sáng tạo hình tượng nghệ thuật hoặc các sản phẩm nghệ thuật. Họ thích hợp với những công việc sử dụng tình cảm, trí tưởng tượng để lý giải và sáng tạo hình thức nghệ thuật.

Khi chọn nghề nghiệp, bạn có thể theo sự phân loại này, áp dụng cách “Tự nhận xét bản thân” để giúp mình trong công việc lựa chọn nghề nghiệp.
 

Danh ngôn học tập

    - Học thầy, học bạn, vô vạn phong lưu. (Tục ngữ dân tộc Thái – Việt Nam)
  - Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình. (Socrates)
  - Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới . (Leibniz)
  - Học, học nữa, học mãi. (V.I. Lenin)
  - Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.(F. Engels)
  - Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng. (Benjamin Franklin)
  - Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người.( A. Einstein)
  - Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học. (Khuyết danh)
  - Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người. (Ngạn ngữ Nga)
  - Bé chẳng học, lớn làm gì? (Ngạn ngữ Trung Quốc)
  - Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc. (Ngạn ngữ Gruzia)
  - Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời. (Ngạn ngữ phương Tây)
  - Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời. (Ngạn ngữ Trung Quốc)
  - Tri thức là sức mạnh. (F.Bacon)
  - Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt. (Hồ Chí Minh)
  - Học không biết chán, dạy người không biết mỏi. (Khổng Tử )
  - Học tập là một việc suốt đời. (Hồ Chí Minh)
  - Trong việc giáo dục, vị trí rộng lớn nhất cho quá trình tự bồi dưỡng… chỉ có qua con đường tự học, loài người mới có thể phát triển mạnh mẽ lên được .(Herrert Spencer)
  - Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không .(Bill Gate)