Để làm tốt bài thi môn Địa Lý

Học như thế nào? Địa lý là môn nằm giữa ranh giới của khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Sẽ không đúng nếu nói nó là môn học thuộc lòng. Muốn làm bài thi môn Địa lý cho tốt, các bạn cần phải hiểu để nhớ bài, không nên hiểu mang máng nhất là các khái niệm. Không hiểu rỏ, có học thuộc thì cũng dễ quên và học tủ thì lại càng hỏng vì nguy cơ lệch tủ! 
 
Về lý thuyết.
 
Cần nắm toàn bộ và bao quát kiến thức Địa lý đã được học, nên học từ tổng thể đến các thành phần rồi đến chi tiết. Có thể nêu được những mảng chính sau:
- Phần nền tảng và quan trọng nhất là những vấn đề liên quan đến thế mạnh, nguồn lực phát triển của quốc gia, các địa phương về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội.
- Thứ hai là các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, trong từng phần phải nắm rõ được hiện trạng phát triển, nguyên nhân, hậu quả có thể có của vấn đề, và đặc biệt là đưa ra được giải pháp của vấn đề.
-Thứ ba là những vấn đề kinh tế - xã hội trong từng vùng.
-Thứ tư là một phần không nên bỏ qua: vấn đề VN trong mối quan hệ với các nước trong khu vực.
Sau khi nắm vững kiến thức, các bạn nên làm quen với các dạng đề thi khác nhau như: dạng trình bày, phân tích và chứng minh, dạng lý giải, dạng so sánh. Yêu cầu chung là phải nắm vững kiến thức, khả năng chắt lọc, vận dụng kiến thức phù hợp, khả năng tổng hợp kiến thức chứ không đơn thuần là thuộc bài.
 
Về kỹ năng.
 
- Bảng số liệu. Tính toán và nhận xét số liệu thống kê, cần chú ý: Số liệu có nội dung gì, các nội dung được cụ thể hóa ở chỉ tiêu thống kê cụ thể như thế nào. Về thời gian của số liệu thống kê (một thời điểm hay một chuỗi thời điểm), các đơn vị tính của chỉ tiêu, mối quan hệ có thể có giữa các chỉ tiêu đó... Phải làm rõ được sự thay đổi của các giá trị, các chỉ tiêu theo thời gian, phải chỉ ra được khoảng tăng hoặc giảm mang tính chu kỳ, nhưng cần tránh nêu quá chi tiết mà không nêu được nội dung chính yếu.
 
- Biểu đồ: Cần rèn luyện các dạng biểu đồ cột, biểu đồ đường hay đồ thị, biểu đồ tròn, biểu đồ miền. Vẽ biểu đồ đòi hỏi sự chính xác về phân chia số lượng, tỷ lệ thời gian, sử dụng các ký hiệu để thể hiện nội dung khác nhau, có ghi chú. Trên biểu đồ phải ghi đầy đủ các yếu tố khác như đơn vị, tên biểu đồ.
Nguyên tắc khi vẽ lược đồ VN là phải đảm bảo độ chính xác tương đối về hình dạng, thể hiện được các hệ thống sông chính, các điểm dân cư, khu vực hành chính cơ bản. Vận dụng kiến thức đã học để giải thích hiện tượng Địa lý, giải thích phù hợp và sát với yêu cầu, tránh dông dài.
 
Sử dụng Atlat.
 
Nếu biết sử dụng Atlat Địa lý một cách có hiệu quả thì các bạn sẽ không còn e ngại vì các địa danh và rất nhiều số liệu phải ghi nhớ. Thay vì phải nhớ hết số liệu trong chương trình, các bạn hãy học cách đọc và hiều quyển Atlat. Đây là quyển sách đã có đầy đủ các biểu đồ, các số liệu và được phép sử dụng trong phòng thi.
Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2010, thí sinh được phép sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam đối với môn thi Địa lý. Tuy nhiên, chỉ được mang vào phòng thi và sử dụng Atlat do Nxb. Giáo Dục ấn hành và không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu.
Các bạn cũng phải lưu ý: Để sử dụng thành thạo Atlat thì trong quá trình học phải thường xuyên học gắn với Atlat. Nhưng nếu chỉ học ôn theo quyển Atlat thì không đủ, vì đề thi sẽ vừa dựa vào kiến thức trong quyển Atlat, vừa dựa vào kiến thức trong sách giáo khoa. 
 
Học tủ là hiện tượng phổ biến của nhiều học sinh trước đây. Một số bạn suy luận rằng, năm trước đề thi đã có câu này thì năm nay sẽ không ra nữa... Nhưng với đề thi như hiện nay (đề thi có nhiều câu hỏi ở nhiều phần khác nhau, các câu hỏi thi tốt nghiệp kiểm tra trên bình diện kiến thức rộng tránh cho học sinh học tủ, học lệch), nên nếu các bạn học tủ thì rất dễ lệch tủ, hỏng thi!
 
Ngoài ra, khi làm bài thì chú ý phần dễ làm trước, khó làm sau và nên làm tất cả các câu chứ không nên tập trung vào một câu nào đó. Các câu hỏi của đề thi không yêu cầu các bạn phải trả lời đến tận cùng của vấn đề một cách tuyêt đối hoàn hảo Vì vậy, các bạn cần lưu ý phân bổ thời gian cho các câu để làm bài và thời gian để xem lại tổng thể trước khi nộp bài.
 

Danh ngôn học tập

    - Học thầy, học bạn, vô vạn phong lưu. (Tục ngữ dân tộc Thái – Việt Nam)
  - Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình. (Socrates)
  - Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới . (Leibniz)
  - Học, học nữa, học mãi. (V.I. Lenin)
  - Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm còn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời.(F. Engels)
  - Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng ta nhẹ và túi ta nặng. (Benjamin Franklin)
  - Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người.( A. Einstein)
  - Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học. (Khuyết danh)
  - Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người. (Ngạn ngữ Nga)
  - Bé chẳng học, lớn làm gì? (Ngạn ngữ Trung Quốc)
  - Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc. (Ngạn ngữ Gruzia)
  - Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời. (Ngạn ngữ phương Tây)
  - Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời. (Ngạn ngữ Trung Quốc)
  - Tri thức là sức mạnh. (F.Bacon)
  - Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt. (Hồ Chí Minh)
  - Học không biết chán, dạy người không biết mỏi. (Khổng Tử )
  - Học tập là một việc suốt đời. (Hồ Chí Minh)
  - Trong việc giáo dục, vị trí rộng lớn nhất cho quá trình tự bồi dưỡng… chỉ có qua con đường tự học, loài người mới có thể phát triển mạnh mẽ lên được .(Herrert Spencer)
  - Trường học có thể hô biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc sống thì không .(Bill Gate)